Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

dr hab.  Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

Nr pok. 421
Nr tel. 3689 361
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYKSZTAŁCENIE

Praca magisterska: 1987: Analiza porównawcza form powierzchni planet grupy ziemskiej na tle ich genezy

Praca doktorska: 1999: Wpływ gospodarki wodnej na przemiany krajobrazu kultowego zlewni górnej Wiercicy

Habilitacja: 2013: Krajobraz kulturowy – aspekty ewolucyjne i typologiczne Myga-Piątek U., 2012: Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Uniwersytet Śląski, Katowice [pobierz w wersji pdfMyga-Piątek U., 2012: Cultural landscapes. Evolutionary and typological aspects. University of Silesia, Katowice [download pdf]


Wypromowani doktorzy:

 • dr Michał Sobala - praca doktorska pt. "Optymalizacja użytkowania ziemi w obrębie wybranych krajobrazów kulturowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego", data obrony 12.06.2015 r.
 • dr Katarzyna Pukowiec-Kurda - praca doktorska pt. "Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłebia Dąbrowskiego", data obrony 06.06.2017 r.

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Wykaz najnowszych publikacji:

Pukowiec-Kurda K., Myga-Piątek U., Rahmonov O., 2019: The landscape profile method as a new tool for sustainable urban planning. Journal of Environmental Planning and Management DOI:10.1080/09640568.2019.1571329.

Myga-Piątek U., 2018: Stratigraphic model of cultural landscapes - in search for evolutionary - genetic typology. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Dissertations of Cultural Landscape Comission no 39 (1), 207-223. DOI 10.30450/201812. [pobierz artykuł]

Solon J., Myga-Piątek U., 2018: Mikroregionalizacja fizycznogeograficzna – w poszukiwaniu standardowej metody [w:] Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, red: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon, Prace Geograficzne nr 266, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 249-254. [pobierz artykuł]

Nita J., Myga-Piątek U., 2018: Mikroregiony i submikroregiony Wyżyny Częstochowskiej na tle podziału fizycznogeograficznego Wyżyny Śląsko-Krakowskiej [w:] Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, red: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon, Prace Geograficzne nr 266, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 211-224. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., Nita J., 2018: Mikroregiony i submikroregiony fizycznogeograficzne Progu Woźnickiego, [w:] Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, red: M. Kistowski, U. Myga-Piątek, J. Solon, Prace Geograficzne nr 266, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 199-210. [pobierz artykuł].

Myga-Piątek U., Rahmonov O., 2018: Winery regions as the oldest cultural landscapes: remnants, signs, and metamorphoses. Miscellanea Geographica Regional Studies on Development, vo. 22, No 2, p. 1-12. Published Online: 2018-06-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0009 [pobierz artykuł].

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A.,Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018: Physico-geographical mesoregions of Poland: Varificaion and Adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 2018, Volume 91, Issue 2, pp. 143-170, https://doi.org/10.7163/GPol.0115 [pobierz artykuł].

Kistowski M., Myga-Piątek U., Solon J. (red.), 2018: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Prace Geograficzne t. 266. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa, ss. 276.

Sobala M., Rahmonov O., Myga-Piątek U., 2017: Historical and contemporary forest ecosystem changes in the Beskid Mountains (southern Poland) between 1848 and 2014. iForest Biogeosciences and Forestry, Vol. 10: 939-947; doi: 10.3832/ifor2418-010 [pobierz artykuł].

Rahmonov O.,Rahmonov M., Opała-Owczarek M., Owczarek P., Niedźwiedź T., Myga-Piątek U., 2017: Ecological and cultural importance of juniper ecosystem in the area of Zeravshan valley (Tajikistan) on the background of environmental condition and anthropogenic hazards, Geographica Polonica 90 (4), 441-461.

Myga-Piątek U., Pukowiec-Kurda K., Sobala M., Nita J., 2017: Application of databases in landscape audit for comprehensive identification and assessment of polish landscapes. Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2017" Conference proceedings, s. 264-274. [pobierz artykuł]

Pukowiec-Kurda K., Myga-Piątek U., 2017: Application of New Methods of Environment Analysis and Assessement in Landscape Audits - Case Studies of Urban Areas Like Częstochowa, Poland. Environmental Engineering 10th International Conference. Vilnus Gedeminas Technical University. DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.116. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., Jankowski G., Soczówka A., 2017: Sieci komunikacyjne w krajobrazie kulturowym. Wybrane przykłady w perspektywie historycznej. [W:] Traba R., Julkowska V., Stryjakiewicz T. (red.): Krajobrazy Kulturowe. Sposoby konstruowania i narracji. Wyd. Neriton-CBH PAN Warszawa/Berlin, s. 239-277.

Rahmonov O, Szczypek T., Niedźwiedź T., Myga-Piątek U., Rahmonov M., Snytko V.A., 2017: The human impact on the transformation of juniper forest landscape in the western part of the Pamir-Alay range (Tajikistan), Environment Earth Science, 76:324 DOI 10.1007/s12665-017-6643-4.

Myga-Piątek U., Nita J., Pukowiec-Kurda K., Sobala M. 2016: Audyt krajobrazowy dla Częstochowy. Przegląd Urbanistyczny XII: 25-27.

Uruszczak M., Myga-Piątek U., Pijanowski J., Przegon W., Nita J., Szczepańska M., Kwoczyńska B., Dudzińska A., Koziara Z., 2016: Planowanie krajobrazu a rozwój regionalny. Architektura krajobrazu w polityce rozwoju regionalnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków, s. 171.

Sobala M., Myga-Piątek U., 2016: The optimization of rural landscape in the light of the idea of sustainable development - the example of Poland. Quaestiones Geographicae 35(3): 61-73 [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2016: Wartości krajobrazowe i walory turystyczne [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia. Tom 1. Środowisko geograficzne. Muzeum Miejskie Sztygarka, Dąbrowa Górnicza: 319-357.

Plit J., Myga-Piątek U., 2016: Investigating openness of the cultural landscape – a methodological proposal. Geographica Polonica, vol. 89, issue 2: 129-140 [pobierz artykuł]

Nita J., Myga-Piątek U., Pukowiec-Kurda K., 2016: Propozycja mikroregionalizacji województwa śląskiego - weryfikacja metody na wybranych mezoregionach. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 31: 43-56 [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2016: Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce. Turystyka Kulturowa, vol. 1, s. 47-63 [pobierz artykuł]

Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M., 2015: Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski – etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach, Problemy Ekologii Krajobrazu T. XL: Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI w. (red. T. Chmielewski), s. 55-77

Myga-Piątek U., Chmielewski T.J., Solon J., 2015: Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazu w klasyfikacji i audycie krajobrazowym. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XL, Klasyfikacje i oceny krajobrazów Polski drugiej dekady XXI w. (red. T. Chmielewski), s. 177-187

Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Solon J., 2015: Typologia aktualnych krajobrazów Polski. Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 377-408. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2015: Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni. Studia Geohistorica, nr. 3, s. 31-47. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2015: Mapa krajobrazów kulturowych. Tradycja – potrzeby – trudności – próby – możliwości. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 27: 9-26. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2015: Propozycja mapy krajobrazów kulturowych Polski. Ujęcie funkcjonalne w ocenie krytycznej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 27: 63-78. [pobierz artykuł]

Nita J., Myga-Piątek U., Absalon D., 2015: Assessment of the Exposure of Tourism-Related Landscape Values of the Silesian Beskids Based on Computer Visualization, Landscape Analysis and Planning; Springer Geography, pp 45-58. [pobierz artykuł]

Salata T., Myga-Piątek U., 2015: Landschaftspolitik: Organisation und Technisierung des Raumes – am Beispiel vom Geoinformationssystem (GIS). [W:] Kühne O., Gawroński K., Hernik J. (Hrsg.): Transformation und Landschaft, Springer, s. 321-338. [pobierz artykuł]

Myga-Piatek U., Nita J., 2015: Polityka krajobrazowa Polski – u progu wdrożeń. Przegląd Geograficzny, 87, 1 : 5-25. [pobierz artykuły]

Nita J., Myga-Piątek U., 2014: Geotourist potential of post-mining regions in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No 7: 139-156. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2014: Metody oceny walorów i zagrożeń krajobrazów kulturowych Polski. Perspektywa Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Samorząd terytorialny, Nr 12: 7-19. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2014: Landscape management on post-exploitation lands on the example of the Silesian region Poland, Environmental & Socio-economic Studies. No 2, 1: 1-8.[pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2014: O wzajemnych relacjach przestrzeni i krajobrazu kulturowego. Rozważania wstępne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Nr 24: 27-44. [pobierz artykuł]

Plit J., Myga-Piątek U., 2014: The degree of landscape openness as a manifestation of cultural metamorphoses. Quaestiones Geographicae 33 (3):145-154.[pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2014: Natural, anthropogenic and cultural landscape. An attempt to define mutual relations and scope of notions. Dissertations Commission of Cultural Landscape No 23: 39-56. [pobierz artykuł]

Nita J., Myga-Piątek U., 2014: Scenic values of the Katowice-Czestochowa section of national road No 1. Geographica Polonica, vol. 87 (1) : 113-126.[pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2013: Cultural landscape in the time of sustainable development. Prace Komsiji Krajobrazu Kulturowego, No 20 s. 82-91. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., Plit J., 2013: Aspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo-religijnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, No 22, s. 11-30. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2012: Remarks on elements of Japanese landscape and their geotouristic attractiveness Geotourism, 1 (28), s17-34. [pobierz artykuł]

Nita J., Myga-Piątek U., 2012a: Krajobrazowy wymiar wzrostu lesistości na Wyżynie Częstochowskiej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 16, s. 205-222. [pobierz artykuł]

Nita J., Myga-Piątek U., 2012b: Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 16, s. 121-141. [pobierz artykuł]

Nita J., Myga-Piątek U., 2012 c: Ocena walorów widokowych drogi S1 [E75] na odcinku Częstochowa - Sosnowiec Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 18 [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2012: Krajobrazy sakralne i religijne. Próba umiejscowienia w typologii krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17, s.13-23. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2012: Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice, ss.406

Myga-Piątek U., 2011: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, vol. 6, no 1, s. 145-154. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2011: Cultural landscape of 21 century. Geographical consideration between theory and practice. Croatian Geographical Bulletin, vol. 73, no 2, s. 129-140. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2011: Sacrum w krajobrazie Japonii. Peregrinus Crasoviensis T. 22, s. 267-287.[pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2011: Genius loci Podhala i Tatr. Rola w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Nr 15, s. 259-278. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2010: Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, vol. 5, no 1, p. 95-108. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2010: Transformacje krajobrazów Polski - ocena kierunków i perspektyw rozwoju [w:] D. Chylińska, J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy Wyd. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 21-29.

Myga-Piątek U., 2010: Różnorodność krajobrazowa Chorwacji podstawą atrakcyjności turystycznej. Aspekty przyrodnicze. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14, s. 101-119. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2010: Uwagi o przyrodniczych aspektach atrakcyjności turystycznej Japonii. Konfrontacja stereotypu z doświadczeniami z podróży. Czasopismo Techniczne – seria Architektura, 4-A/2010, zeszyt 12, rok 107, s. 253-274.

Nita J., Myga-Piątek U., 2010: Georóżnorodność i geoturystyka w terenach poeksploatacyjnych na przykładzie regionu chęcińsko-kieleckiego. Geoturystyka T. 3 (22), s. 45-52.[pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., 2010: Directions and prospects of transformation in cultural landscapes of Poland – considerations and attempts of evaluation. Acta Geographica Debrecina. Landscape & Environment Series. Vol.4 Issue 2, p. 45-58.[pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., Piątek J.,: 2010: Nadrzeczna przestrzeń turystyczna. Studium przypadku rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy [w:] U. Myga-Piątek (red.): Turystyka wodna stymulatorem gospodarczego rozwoju Polski. Szansa dla Pojezierza Dąbrowskiego. Urząd Miast Dąbrowa Górnicza, s. 122-133.

Myga-Piątek U., 2010: Krajobrazy Górnego Śląska. Procesy przemian i ochrona [w:] E. Wieczorek (red.): Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka. Ogólnopolski Sejmik Przedkongresowy, PTTK, Katowice, s. 7-15.

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Śląskim

 • Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi ds. Kształcenia i Promocji (kadencja 2016-2020)
 • Kierownik Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu (od 2017 r.)
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej VI Kadencji (2019-2023)
 • Członek Senackiej Komisji Kształcenia (kadencja 2016-2020)
 • Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia (2013-2016)
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2013-2016)
 • Członek Rady Programowej Studiów Regionalnych (nowego kierunku na WNoZ) 2014-2015
 • Przedstawiciel Wydziału Nauk o Ziemi w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2014, 2015)
 • Członek Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi i Przewodnicząca zespołu ds. części dydaktycznej Strategii (2013-2014)
 • Kierownik Studiów Podyplomowych w latach 2004-2005; 2007-2010
 • Ochrona i Kształtowanie Krajobrazu - 2004-2005
 • ICT, języka obcego i drugiego przedmiotu – Geografia – 2007-2008
 • Geograficzne Podstawy Turystyki - 2009-2010Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach oraz pełnione funkcje

 • Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1998 r.)
 • V-ce Prezes Prezydium Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (kadencja 2016-2020)
 • Przewodnicząca ogólnopolskiej Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (2002-2018)
 • V-ce Przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (od 2018 r.)
 • Przewodnicząca Rady Wydawniczej czasopisma Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (kadencja 2017-2010)
 • Sekretarz Rady Redakcyjnej czasopisma Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego (do 2017 r.)
 • Członek Komitetu Sterującego Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
 • Członek Zespołu Informacji i Promocji Geografii Komitetu Nauk Geograficznych PAN (2014-2015)
 • Członek założyciel stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego – Moje Miasto (od 2006 r.)
 • Członek National Geographic (od 1984 r.)
 • Członek Stowarzyszenie GIS FORUM Zagrzeb (od 2000 r.)
 • Członek Stowarzyszenie SILGIS (od 2003 r.)
 • Członek Rady Naukowej Słownika Kultury Przestrzeni


Udział w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach oraz pełnione funkcje

Wykaz publikacji

Wykaz recenzji

Konferencje i wygłoszone referaty

Projekty, granty, staże zagraniczne

Dydaktyka