Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

adiunkt

Nr pok. 417
Nr tel. 3689 517
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYKSZTAŁCENIE

2009 – licencjat geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Współpraca międzynarodowa a możliwości rozwoju turystyki na ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor dr U. Myga-Piątek

2010 – licencjat ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „Budowa autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki a środowisko życia człowieka” – promotor dr U. Myga-Piątek

2011 – magisterium geografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski (wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego)
Temat pracy: „ Walory kulturowe jako podstawa rozwoju turystyki na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. W. Andrejczuk

2012 – magisterium ochrony środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Temat pracy: „ Waloryzacja zasobów przyrody ziemi wodzisławsko-karwińskiej” – promotor prof. dr hab. A.T. Jankowski

2012 – certyfikat ECDL EPP GIS

2010-2011 - kurs pilota wycieczek

2011 kurs ECDL EPP GIS

Od 10.2011 r. do 06.2017 r.- studia doktoranckie, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

20.06.2017 r. - tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (uzyskany z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy "Tożsamość krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego" - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, recenzenci: prof. dr hab. Maciej Jędrusik (Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Tadeusz J. Chmielewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Publikacje

Pukowiec-Kurda K., Myga-Piątek U., Rahmonov O., 2019: The landscape profile method as a new tool for sustainable urban planning. Journal of Environmental Planning and Management DOI:10.1080/09640568.2019.1571329.

Sobala M., Pukowiec-Kurda K., Żemła-Siesicka A., 2019: The delimitation of landscape units for the planning of protection – the example of the Forests by Upper Liswarta Landscape Park. Quaestiones Geographicae 38(1). s. 97-105. DOI: 10.2478/quageo-2019-0002. [pobierz artykuł]

Rahmonov O., Banaszek J., Pukowiec-Kurda K., 2019: Relationships Between Heavy Metal Concentrations in Japanese Knotweed (Reynoutria Japonica Houtt.) Tissues and Soil in Urban Parks in Southern Poland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0132. [pobierz artykuł]

Pukowiec-Kurda K. 2018: Landscape awareness among residents: The example of Upper Silesia and the Dąbrowa Basin. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Dissertations of Cultural Landscape Commission. No. 40(2), s. 131-148. DOI: 10.30450/201819. [pobierz artykuł]

Pukowiec-Kurda K., 2018: Landscape texture in anthropogenically transformed regions: The example of Upper Silesia and the Dąbrowa Coal Basin (southern Poland). Geographia Polonica vol. 91, iss. 4, s. 489-500. DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0132. [pobierz artykuł]

Pukowiec-Kurda K., 2017: Krajobraz i jego przemiany [W:] A. Hibszer, J. Runge (red.) Chorzów. Tom I. Środowisko geograficzne. Muzeum w Chorzowie, Chorzów, s. 276-332.

Myga-Piątek U., Pukowiec-Kurda K., Sobala M., Nita J., 2017: Application of databases in landscape audit for comprehensive identification and assessment of polish landscapes. Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2017" Conference proceedings, s. 264-274. [pobierz artykuł]

Pukowiec-Kurda K., Myga-Piątek U., 2017: Application of New Methods of Environment Analysis and Assessement in Landscape Audits - Case Studies of Urban Areas Like Częstochowa, Poland. Environmental Engineering 10th International Conference. Vilnus Gedeminas Technical University. DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.116. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., Kurda W., 2016: Wpływ ruchu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego w wybranych regionach Polski w latach 2010-2014. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2(18), 185-196.

Myga-Piątek U., Nita J., Pukowiec-Kurda K., Sobala M. 2016: Audyt krajobrazowy dla Częstochowy. Przegląd Urbanistyczny XII: 25-27.

Nita J., Myga-Piątek U., Pukowiec-Kurda K., 2016: Propozycja mikroregionalizacji wojewdództwa śląskiego - weryfikacja metody na wybranych mezoregionach. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 31: 43-56 [pobierz artykuł]

Pukowiec-Kurda K., Sobala M., 2016: Nowa metoda oceny stopnia antropogenicznego przekształcenia kajobrazu na podstawie metryk krajobrazowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 31: 73-86. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., Kurda W., 2015: Ocena wartości kulturowej i turystycznej w świetle sposobu zagospodarowania obiektów zabytkowych na przykładzie Zamków nad Piotrówką. Studia Periegetica. Turystyka i rekreacja - przygoda w plenerze. 2(14)/2015, s. 185-206. [pobierz artykuł]

Myga-Piątek U., Nita J., Sobala M., Pukowiec K., Dzikowska P., Żemła-Siesicka A., 2015: Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu. Ministerstwo Środowiska, ss. 113. (opublikowane na stronie Ministerstwa Środowiska).

Kurda W., Pukowiec K., 2015: Przemiany funkcji turystyczno-rekreacyjnej na obszarach przyrodniczo cennych wokół GOP-u w ostatnich 25 latach na przykładzie Lasów Lublinieckich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.17, Zeszyt 45/4/2015, s.134-140. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., Kurda W., 2015: Potencjał turystyczny wybranych dworców kolejowych w Polsce. Turystyka Kulturowa, Nr 10/2015. [pobierz artykuł]

Kurda W., Pukowiec K., 2015: Geneza, uwarunkowania i rozwój urbanistyczny miast na Lubelszczyźnie (Polska). Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Kralove, 799-808.

Kurda W., Pukowiec K., 2014: Historical and morphological determinants of the cities in Lower Silesia. Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism. Aspects of cultural heritage. Faracik R. (edt.), Kraków-Debrecen, 113-124.

Sobala M., Pukowiec K., 2014: Stan zagospodarowania nieczynnych kamieniołomów na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego a polityka przestrzenna gmin, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 26: 127-138. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., Kurda W., 2014: Zagrożenia wybranych obiektów przestrzeni historycznej a stan wiedzy o regionie na przykładzie powiatów wodzisławskiego i lublinieckiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25: 121-129. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., 2014: Multimedialny przewodnik turystyczno-krajoznawczy po Morawskich Wrotach.

Pukowiec K., Sobala M., 2014: Stop 2.1.1. Medieval castle in Będzin. [in:] Dulias R., Prokop P. (eds.) Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians. Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), Sosnowiec, Kraków: 64-65.

Pukowiec K., Kurda W., 2014: Couchsurfing as an example of new trends in tourism. IGU 2014 Book of Abstracts. IGU 2014 – 1313. [pobierz abstrakt]

Kurda W., Pukowiec K., 2014: Promocja turystyki industrialnej w Polsce i w Niemczech na przykładzie „Industriady” i „Extra Schichtu”. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké conference doktorandů a odborných asystentu Quaere 2013 vol. IV, Hradec Kralove, Czechy, 177-186.

Pukowiec K. Kurda W., 2013: Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gmin powiatu lublinieckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 11 2013, Seria geograficzno-turystyczna nr 6, Warszawa, s. 7–20. [pobierz artykuł]

Pukowiec K. Kurda W., 2013: The typology of nature values in the mine towns on the examples from the region of the Rybnik Coal Basin. Environmental & Socio-economic Studies, Vol.1, is. 4 (2013), 64-72. [pobierz artykuł]

Kurda W., Pukowiec K., 2013: Management and development prospect of tourism and recreation in Lubliniec forests. Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konferencje. Mezinarodni Masarykova konference pro doktorandy a mlade vedecke pracovniky 2013, rocnik 4. 9-13 Prosince 2013, Hradec Kralove, Ceska Republika, s. 4335-4343.

Kurda W., Pukowiec K., 2013: Funkcja turystyczno-rekreacyjna Leśnego Pasa Ochronnego na przykładzie Lasów Lublinieckich, Raciborskich i Pszczyńskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. R. 15. Zeszyt 37/4/2013, Rogów, 192-198. [pobierz artykuł]

Kurda W., Pukowiec K., 2013. Selected demographic problems of the five largest cities in Poland. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké conference doktorandů a odborných asystentu Quaere 2013 vol. III, Hradec Kralove, Czechy (Badur et.al, Eds), 1368-1376.

Pukowiec K., Kurda W., 2013.Silesian vovoideship on background of Polish environmental protection system. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asystentu Quaere 2013 vol. III, Hradec Kralove, Czechy (Badur et.al, Eds), 1377-1384.

Pukowiec K., Kurda W., 2013: Ocena estetyczna krajobrazu kulturowego obszaru ziemi wodzisławsko-karwińskiej na potrzeby turystyki. Krajobraz a człowiek w czasie i przestrzeni. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 20, 114-128. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., Pytel S., 2013: Typologia i waloryzacja małych form architektury sakralnej w krajobrazie ziemi wodzisławskiej. Sacrum w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 103-113. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., Pytel S., 2012: Infrastruktura drogowa w krajobrazie w świetle opinii mieszkańców na przykładzie autostrady A1 (odcinek Świerklany Gorzyczki). Infrastruktura w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 160-170. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., 2012: The use of GIS tools in tourism research on the example of Wodzislav poviat [w:] O. Rahmonov, L. Marynowski (red.) Contemporary Trends in Geoscience Vol. 1, Sosnowiec, s. 51-56. (in English) [pobierz artykuł]

Pukowiec K., 2012: Wykorzystanie narzędzi GIS w badaniach turystycznych na przykładzie powiatu wodzisławskiego [w:] M. Mendecki i inni (red.) Materiały V Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2012, Zawiercie, s. 30

Pukowiec K., 2011: Waloryzacja ziemi wodzisławsko-karwińskiej pod względem kulturowych walorów turystycznych [w:] T. Szczypek (red.) Acta Geographica Silesiana, 10, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Sosnowiec-Będzin, s.56-63. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., 2011: Kulturowe walory w rozwoju turystyki na obszarze ziemi wodzisławsko-karwińskiej [w:] W. Andrejczuk (red.) Zeszyty naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Seria Turystyka i Rekreacja, Zeszyt nr 4, Żywiec, s. 145-156.

Pukowiec K., Sobala M., 2011: Zastosowanie metod GIS do analizy rozmieszczenia elementów krajobrazu na przykładzie wschodniej części Beskidu Śląskiego. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Materiały IV Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2011 Współczesne trendy w naukach o Ziemi, Cieszyn, s. 31-36. [pobierz artykuł]

Pukowiec K., 2010: Współpraca międzynarodowa Polski i Czech na przykładzie ziemi wodzisławsko-kawińskiej [w:] R. Machowski, M. A. Rzętała (red.) Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 11, SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, s. 59-67. [pobierz artykuł]


Udział w organizacjach naukowych i działalność organizacyjna

Wykaz publikacji

Konferencje, warsztaty, seminaria

Projekty, granty

Dydaktyka