Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

 

         

 Dr inż. Anna Żemła-Siesicka

adiunkt

Nr pok. 420
Nr tel.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

WYKSZTAŁCENIE

2019 r.-  szkolenie Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu - narzędzia strategiczne i rozwiązania techniczne, Fundacja Sendzimira

2017 r. - tytuł doktora nauk o Ziemi. Tytuł rozprawy " Analiza przestrzenna infrastruktury turystycznej Beskidu Śląskiego" - promotor prof. Wiaczesław Andrejczuk,

2017 - kurs „Wykorzystanie programu SketchUp do wizualizacji projektów architektury krajobrazu, warsztaty KCER”,

2016 - kurs „Podstawy komputerowego wspomagania do celów rysunku technicznego oraz wykorzystania projektów (AutoCad), warsztaty KCER”,

2011-2015 - studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

2011-2012 - Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych, Oświata Katowice,

1998 – 2003 pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierunek Architektura Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Temat pracy magisterskiej: „Wrzosowiska a budowle megalityczne jako przykład harmonijnego krajobrazu kulturowego”.

 

DOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY

Publikacje

Sobala M., Pukowiec-Kurda K., Żemła-Siesicka A., 2019: The delimitation of landscape units for the planning of protection – the example of the Forests by Upper Liswarta Landscape Park. Quaestiones Geographicae 38(1). s. 97-105. DOI: 10.2478/quageo-2019-0002.

Żemła-Siesicka A., 2018: Wykorzystanie analizy walorów estetyczno-widokowych w audycie krajobrazowym i waloryzacji gmin. Studium przypadku Jaworzna, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 40, s. 209-224. DOI: 10.30450/201823.

Żemła-Siesicka A., 2017: Delimitacja pól podstawowych mezoregionu Beskid Śląski na potrzeby badań przestrzennych infrastruktury turystycznej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 37, s. 127-140.

Myga-Piątek U., Nita J., Sobala M., Pukowiec K., Dzikowska P., Żemła-Siesicka A., 2015: Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu, Ministerstwo Środowiska, (opublikowane na stronie Ministerstwa Środowiska).

Żemła-Siesicka A., 2014: Analiza przestrzenna elementów infrastruktury turystycznej Beskidu Śląskiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 25, s. 47-56.

Żemła M., Żemła-Siesicka A., 2012: Creation of a competitive offer for winter sports in post-industrial areas of the Silesian Agglomeration. In: M. Kozak, N. Kozak (eds.): 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference Proceeding Book. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Ankara.

Żemła-Siesicka A. 2011: Metody oceny krajobrazu a turystyka. Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Andrejczuk W. (red.), Zeszyt nr 4, Żywiec.

Żemła M., Żemła-Siesicka A. 2011: Rola krajobrazu w kształtowaniu konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej. Turystyka i Hotelarstwo – 16.

Żemła M., Żemła-Siesicka A., 2006: Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego. „Turyzm” Vol.16, No 1.

Żemła M., Żemła-Siesicka A., 2006: „Możliwości i szanse wynikające z rozwoju infrastruktury narciarskiej na zwałowiskach poprzemysłowych aglomeracji katowickiej”: Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej”, GWSH Katowice, Zabrze.

Żemła M., Żemła A., 2005: „Wykorzystanie zwałowisk poprzemysłowych jako tereny narciarskie”: Materiały pokonferencyjne z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt. „Dziedzictwo przemysłowe jako nowy produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, GWSH Katowice, Zabrze.

Żemła M, Żemła A., 2005: „Kryteria oceny lokalizacji ośrodka narciarskiego”: Problemy Turystyki, Instytut Turystyki, VOL. XXVIII, Warszawa.

Żemła A., Wysocki Cz., 2004: „Heaths and megaliths as an example of harmonious cultural landscape”: Annals of Warsaw Agricultural University SGGW, Horticulture, Landscape Architecture No 25.

 

Udział w organizacjach naukowych i działalność organizacyjna

Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisji Krajobrazu Kulturowego.

2016-2019: koordynator interdyscyplinarnego projektu naukowego „Młody Badacz” w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - wprowadzenie innowacji pedagogicznej, organizacja badań, warsztatów, wyjazdów.

 

Konferencje, warsztaty, seminaria

 1. Warszawa, 29.10.2019: VIII Konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej pt. "Woda w krajobrazie", Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 2. Sosnowiec, 11-13.05.2017: XXII Interdyscyplinarne Seminarium „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ – referat.
 3. Sosnowiec, 8.11.2013: XVI Interdyscyplinarne Seminarium „Przestrzeń a krajobraz – wspólne cechy i różnice”, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ – sesja posterowa.
 4. Zabrze, 15-16.09.2006: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej” - publikacja pokonferencyjna.
 5. Zabrze, 12-13.05.2005: II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, „Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej” - publikacja pokonferencyjna.


Projekty, granty

 1. 2018: Opracowanie analizy walorów estetyczno-widokowych najcenniejszych obszarów Jaworzna wraz z wykazem ich zagrożeń - w ramach „Suplementu do Waloryzacji przyrodniczej miasta Jaworzna odnoszący się do zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych pod względem środowiska przyrodniczego i krajobrazu”.
 2. 2018: Opracowanie operatu kształtowania funkcji turystycznych i operatu ochrony walorów krajobrazowych do planu ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.
 3. 2017-2018: Przeprowadzenie Warsztatów ”Analiza panoram widokowych”, Audyt Krajobrazowy w ramach Projektu GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi.
 4. 2015: "Sporządzenie audytu krajobrazowego – testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu”. Projekt na zamówienie Ministerstwa Środowiska. Kierownik zespołu: dr hab. Urszula Myga-Piątek. Wykonawcy: dr hab. Jerzy Nita, dr Michał Sobala, mgr Katarzyna Pukowiec, mgr inż. arch. Anna Żemła-Siesicka, mgr Patrycja Dzikowska.
 5. 2015: udział w projekcie Fundacji Sendzimira „Mój jest ten kawałek PARKu - partycypacja dla przyrody w mieście”. Współprowadzenie warsztatów projektowych dotyczących rewitalizacji Parku Lotników, wykład „Bioróżnorodność na terenach zieleni” podczas konsultacji z mieszkańcami, opieka nad projektem parku wykonywanym przez uczniów ZSB, prowadzenie warsztatów projektowych dla uczniów liceum w Jaworznie.

  Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Krajobraz a walory widokowe w turystyce

Architektura krajobrazu

Planowanie i gospodarka przestrzenna

Zagospodarowanie turystyczne