Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

dr hab. Urszula Myga-Piątek prof. UŚ

dr hab. Sławomir Pytel prof. UŚ

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda

dr Anna Żemła-Siesicka

dr Michał Sobala

mgr Patrycja Lubaszka - Sekretariat

mgr Joanna Kidawa - Sekretariat

 

 

Doktoranci

mgr Daniel Syrek

 

Wypromowani doktorzy

dr Katarzyna Kasprowska-Nowak - promotor prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

dr Michał Sobala - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

dr Anna Żemła-Siesicka - promotor prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk

dr Katarzyna Pukowiec-Kurda - promotor dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek

dr Alan Mandal - promotor prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka