Kierunek studiów - Turystyka Na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Wydziale Nauk Humanistycznych UŚ

Dziedzictwo kulturowe  
Kod modułu Nazwa modułu Egzamin / zaliczenie ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)  
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium Lektorat Ćwiczenia terenowe  
SEMESTR 1  
A  
                     
04-TR-S2-001 Podstawy geografii w turystyce E 3 15 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-003 Zastosowanie statystyki w turystyce Z 2 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-007 ICT w turystyce Z 3 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-010 Moduł humanistyczny I (Podstawy prawa w turystyce) Z 3 20 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-042 Moduł specjalnościowy: Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów I Z 7 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-047 Moduł specjalnościowy: Zarządzanie w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego E 2 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-048 Moduł specjalnościowy: Marketing w procesie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego E 2 15 0 15 0 0 0  
INNE WYMAGANIA  
                     
04-TR-S2-030 Język obcy w turystyce Z 2 0 30 0 0 0 0  
04-TR-S2-036 Seminarium magisterskie I Z 3 0 0 0 30 0 0  
04-TR-S2-054 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru I (Historia gospodarcza) Z 3 30 0 0 0 0 0  
                     
SEMESTR 2  
A  
                     
04-TR-S2-009 Metodyka prowadzenia wycieczek i turystyka szkolna Z 3 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-013 Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego E 4 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-026 Moduł humanistyczny II (Wprowadzenie na rynek pracy) Z 2 10 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-043 Moduł specjalnościowy: Dziedzictwo kulturowe w Polsce - zarys dziejów II E 2 15 15 0 0 0 0  
04-TR-S2-044 Moduł specjalnościowy: Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś I Z 2 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-046 Moduł specjalnościowy: Problemy i metody rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego E 2 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-050 Moduł specjalnościowy: Metody opisu dzieła sztuki Z 1 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-051 Moduł specjalnościowy: Problemy i metody dokumentacji zabytków kultury Z 2 15 0 15 0 0 0  
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE  
                     
04-TR-S2-027 Praktyki zawodowe (5 dni) Z 1 w zależności od wyboru  
04-TR-S2-028 Ćwiczenia terenowe magisterskie Z 1 0 0 0 0 0 90  
04-TR-S2-029 Ćwiczenia terenowe - Pilotowanie wycieczek Z 1 0 0 0 0 0 60  
INNE WYMAGANIA  
                     
04-TR-S2-031 Język obcy specjalistyczny Z 3 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-037 Seminarium magisterskie II Z 3 0 0 0 30 0 0  
04-TR-S2-055 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru II (Historia wojskowości) Z 3 30 0 0 0 0 0  
                     
SEMESTR 3  
A  
                     
04-TR-S2-002 Warsztat badań w turystyce Z 4 15 15 0 0 0 0  
04-TR-S2-045 Moduł specjalnościowy: Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego w Europie dawniej i dziś II E 3 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-049 Moduł specjalnościowy: Problemy i metody archiwizacji współczesnych zjawisk kulturowych Z 3 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-052 Moduł specjalnościowy: Podstawy prawne współczesnej dokumentacji zabytków w Polsce Z 3 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-053 Moduł specjalnościowy: Historyczny i współczesny rynek sztuki Z 3 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-058 GIS w turystyce Z 5 10 0 30 0 0 0  
INNE WYMAGANIA  
                     
04-TR-S2-038 Seminarium magisterskie III Z 3 0 0 0 30 0 0  
04-TR-S2-040 Pracownia magisterska I Z 3 0 0 0 30 0 0  
04-TR-S2-056 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru III (Historia kultury) Z 3 30 0 0 0 0 0  
                     
SEMESTR 4  
A  
                     
04-TR-S2-059 Nowe trendy w turystyce Z 2 15 0 0 0 0 0  
INNE WYMAGANIA  
                     
04-TR-S2-039 Seminarium magisterskie IV przygotowanie pracy magisterskiej Z 20 0 0 0 30 0 0  
04-TR-S2-041 Pracownia magisterska II Z 5 0 0 0 30 0 0  
04-TR-S2-057 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru IV (Dzieje polityczne Europy) Z 3 30 0 0 0 0 0  
Gospodarka turystyczna  
 
 modułu Nazwa modułu Egzamin / zaliczenie ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)  
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium Seminarium Proseminarium  
SEMESTR 1  
 
                     
04-TR-S2-001 Podstawy geografii w turystyce E 3 15 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-003 Zastosowanie statystyki w turystyce Z 2 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-007 ICT w turystyce Z 3 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-010 Moduł humanistyczny I (Podstawy prawa w turystyce) Z 3 20 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-011 Moduł specjalnościowy: Atrakcje turystyczne świata E 4 60 0 30 0 0 0  
04-TR-S2-012 Moduł specjalnościowy: Atrakcje turystyczne Polski E 4 30 30 0 0 0 0  
04-TR-S2-025 Krajobraz a walory widokowe w turystyce Z 3 15 0 15 0 0 0  
INNE WYMAGANIA                    
                     
04-TR-S2-030 Język obcy w turystyce Z 2 0 30 0 0 0 0  
04-TR-S2-032 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru I (Turystyka przygodowa) Z 3 30 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-036 Seminarium magisterskie I Z 3 0 0 0 0 30 0  
                     
SEMESTR 2  
 
                     
04-TR-S2-009 Metodyka prowadzenia wycieczek i turystyka szkolna Z 3 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-013 Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego E 4 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-014 Moduł specjalnościowy: Podstawy przedsiębiorczości Z 4 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-017 Moduł specjalnościowy: Planowanie i zagospodarowanie turystyczne Z 5 30 0 30 0 0 0  
04-TR-S2-026 Moduł humanistyczny II (Wprowadzenie na rynek pracy) Z 2 10 0 0 0 0 0  
PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE                    
                     
04-TR-S2-027 Praktyki zawodowe (5 dni) Z 1 w zależności od wyboru  
04-TR-S2-028 Ćwiczenia terenowe magisterskie Z 1 0 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-029 Ćwiczenia terenowe - Pilotowanie wycieczek Z 1 0 0 0 0 0 0  
INNE WYMAGANIA                    
                     
04-TR-S2-031 Język obcy specjalistyczny Z 3 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-033 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru II (Turystyka - środowisko - rozwój zrównoważony) Z 3 15 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-037 Seminarium magisterskie II Z 3 0 0 0 0 30 0  
                     
SEMESTR 3  
 
                     
04-TR-S2-002 Warsztat badań w turystyce Z 4 15 15 0 0 0 0  
04-TR-S2-020 Moduł specjalnościowy: Geograficzne uwarunkowania turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne) Z 4 15 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-021 Moduł specjalnościowy: Zagrożenia dla współczesnej turystyki (przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne) Z 4 15 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-024 Moduł specjalnościowy: Animacja czasu wolnego Z 4 0 0 15 0 0 0  
04-TR-S2-058 GIS w turystyce Z 5 10 0 30 0 0 0  
INNE WYMAGANIA                    
                     
04-TR-S2-034 Moduł fakultatywny z przedmiotami do wyboru III (Formy i rodzaje turystyki) Z 3 30 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-038 Seminarium magisterskie III Z 3 0 0 0 0 30 0  
04-TR-S2-040 Pracownia magisterska I Z 3 0 0 0 0 30 0  
                     
SEMESTR 4  
 
                     
04-TR-S2-059 Nowe trendy w turystyce Z 2 15 0 0 0 0 0  
INNE WYMAGANIA                    
                     
04-TR-S2-035 Moduł fakultatywny IV (Zarządzanie i marketing w turystyce) Z 3 30 0 0 0 0 0  
04-TR-S2-039 Seminarium magisterskie IV przygotowanie pracy magisterskiej Z 20 0 0 0 0 30 0  
04-TR-S2-041 Pracownia magisterska II Z 5 0 0 0 0 30 0