Logo WNoZ Logo WNS
Turystyka Nowy kierunek studiów na Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Nauk Społecznych UŚ od października 2016

Zapraszamy do galerii

Statystyka witryny

Użytkowników:
2
Artykułów:
12
Odsłon artykułów:
29195

Absolwent kierunku Turystyka będzie posiadał kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych umożliwiającą pracę zawodową w sferze turystyki.

Do podstawowych umiejętności absolwenta kierunku Turystyka należą:

  • przygotowywanie oferty turystycznej dla określonych segmentów rynku. - podejmowanie i organizowanie przedsięwzięć w sferze turystyki,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • praca w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, między innymi w hotelach, centrach rekreacji, biurach podróży.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności stosowania nowoczesnych metod zarządzania. Wprowadzony na kierunku podział na specjalności zapewni studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w wybranym zakresie. Absolwent kierunku Turystyka o specjalności „Gospodarka turystyczna” będzie posiadać zasób wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu ekonomii, współczesnego rynku turystycznego, analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych, planowania marketingowego w turystyce i rekreacji. Absolwent specjalności „Dziedzictwo kulturowe” będzie przygotowany do podejmowania różnych działań służących definiowaniu, utrwalaniu i wykorzystaniu wszelkich elementów wpisujących się w sferę rozumianą jako dziedzictwo kulturowe.

Absolwent kierunku Turystyka będzie przygotowany do:

  • pracy w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, szeroko pojętej obsłudze ruchu lotniczego,
  • zajmowania różnych stanowisk w placówkach ruchu turystycznego, hotelarstwa i gastronomii,
  • pracy w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój placówek turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych,
  • pracy w charakterze przewodnika i pilota wycieczek oraz animatora czasu wolnego
  • podejmowania własnej aktywności gospodarczej w świadczeniu szeroko rozumianych usług turystycznych, agroturystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.